Изграждане на административна сграда, ул.Странджа 52, гр.София