Изграждане на туристическа инфраструктура еко пътека, гр.Земен