Изграждане на Туристически информационен център в гр.Земен