Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград – Многофамилна жилищна сграда – блок № 38, вх. А, Б, В и Г, гр. Благоевград, ж.к. „Ален мак“. Изпълнен, завършен и предаден обект през 2016г.

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Благоевград – Многофамилна жилищна сграда – блок № 38, вх. А, Б, В и Г, гр. Благоевград, ж.к. „Ален мак“. Изпълнен, завършен и предаден обект през 2016г.