Строително-ремонтни работи на част от сградата на Централен военен клуб ЦВК – гр.София-западно крило