Изграждане и реконструкция на детски център и семейно общежитие, бул.Столетов 23, гр.София