Изграждане на инсталация за климатизиране в сградата на Факултета по математика и информатика на СУ „Св.Климент Охридски“,гр.София

Изграждане на инсталация за климатизиране в сградата на Факултета по математика и информатика на СУ „Св.Климент Охридски“,гр.София