Изграждане на многофункционална спортна зала на Национална спортна академия, гр.София