Изграждане на търговски и административен център, кв.Борово, гр.София