Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Бургас – Многофамилна жилищна сграда – блок № 133, гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Бургас – Многофамилна жилищна сграда – блок № 133, гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“