Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Белене – Многофамилна жилищна сграда – блок № 4/43, гр. Белене, ул. „Люлин“

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Белене – Многофамилна жилищна сграда – блок № 4/43, гр. Белене, ул. „Люлин“