Нашите клиенти

В отношенията с клиенти, партньори, доставчици и други контрагенти,
„МЕНКАУРА“ ЕООД залага на прозрачност, взаимно разбиране, бързина и коректност.

Основни клиенти на „МЕНКАУРА“ ЕООД:

Министерство на отбраната

 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“

 

Софийски университет „Св.Климент Охридски“, гр.София

  • Ремонт на стационар на СУ „Св.Климент Охридски“, гр.Земен

 

Българско национално радио, гр.София

 

Летище София

 

„Интендантско обслужване“ ЕАД – Калофер

 

„ХУФУ“ ЕООД

 

„Спорт Палас-Приморско“ ЕООД

 

„Церкон“ ЕООД

 

„Велкам“ ЕООД

 

„И и Н София“ ООД

  • Преустройство на офис на фирма „И и Н София“ ООД, гр.София

 

„Импулс Ко“ ООД

  • СМР електроинсталация на обект „Складова база с.Калояново“

 

„Бендойл“ ООД

 

„Тир-М“ ЕООД

 

„Метро интернешънъл“ ООД

 

„Гардения – 2006“ ЕООД

 

„Копекс и Ко“ ЕООД

  • СМР на обект „Тимуров рид“ – изграждане на мостово съоръжение в района на гр.Симитли

 

„Севт“ ООД

 

Yotov Bauservice GmbH

 

Национална спортна академия (НСА)

 

Община Благоевград

 

Община Левски

 

Община Стара Загора

  • Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Стара Загора – Многофамилна жилищна сграда – блок № 33, гр. Стара Загора, кв. „Казански“.

 

Община Белене

 

Община Приморско

  • Ремонт на хотел Спорт Палас Приморско

 

Община Левски

  • Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Левски – Многофамилна жилищна сграда – блок Ангел Кънчев, гр. Левски.

 

ХЕРЛЕ Хох-унд Тифбау Бетонфертихтайле ГмбХ & Ко. КГ