Основен ремонт и реконструкция на сградата на дирекция Кинопроизводство и реклама (фасадно оформление на сгради № 1 и № 2)