Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Левски – Жилищна сграда – блок „Бузлуджа“, вх. А, Б, В, Г и Д, гр. Левски, ул.“Хан Аспарух“ № 1 Изпълнен, завършен и предаден обект през 2016г.

Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Левски – Жилищна сграда – блок „Бузлуджа“, вх. А, Б, В, Г и Д, гр. Левски, ул.“Хан Аспарух“ № 1 Изпълнен, завършен и предаден обект през 2016г.